Dodajemy polecenie Uruchom do Menu Start w Viscie

Dodał: admin Sierpień - 4 - 2009

Użytkownikom systemu Windows Vista, którzy wcześniej pracowali z poprzednimi wersjami systemu Windows może brakować polecenia Uruchom w Menu Start. Chociaż polecenie to z powodzeniem zastępuje pasek wyszukiwania w Menu Start to jednak Vista ciągle daje nam możliwość dodania tego polecenia.

1. klikamy przycisk Start prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy Właściwości

2. W wyświetlonym oknie klikamy przycisk Dostosuj znajdujący się po prawej od pozycji zatytułowanej Menu Start

Dostosuj Menu Start

3.  W kolejnym oknie przewijamy listę wyboru i szukamy pozycji Uruchom, a następnie zaznaczamy kwadrat przy tej pozycji

Dodaj polecenie Uruchom do Menu Start

Nasz wybór zatwierdzamy kliknięciem przycisku OK. Polecenie Uruchom zostało dodane do Menu Start


Skomentuj