Zasady Subskrybcji

Dodał: admin kwiecień - 16 - 2011

Zasady Subskrypcji

1. Niniejsze Zasady Subskrypcji regulują zasady świadczenia usługi Newsletter TechnetBlog,pl

2. Aktualny tekst Zasad Subskrypcji znajduje się pod adresem http://technetblog.pl/index.php/zasady-subskrypcji/.

3. Poprzez „Serwis” rozumie się serwis internetowy TechnetBlog.pl. Poprzez „Użytkownika” rozumie się osobę korzystającą zasobów udostępnianych przez TechnetBlog.pl poprzez subskrypcję newslettera TechnetBlog.pl

4. Zbierane przez Serwis danych osobowych Użytkownika w postaci dowolnie wybranego ciągu znaków stanowiącego nazwę użytkownika serwisu TechnetBlog.pl („Imię”) oraz adresu jego poczty elektronicznej („E-mail”) są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi informacyjnej Newsletter TechnetBlog.pl.

5. Poprzez świadczenie usługi newsletter  Serwis zobowiązuje się do bezpłatnego przesłania wybranych informacji dotyczących udostępnianych przez Serwis zasobów, w szczególności informacji o nowo opublikowanych wpisach, na wskazany przez Użytkownika adres E-mail.

6. Administrator Serwisu oświadcza, że gromadzone dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usługi Newsletter TechnetBlog.pl i nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.

7. Każdemu Użytkownikowi, w każdej chwili  przysługuje prawo zmiany bądź usunięcia danych osobowych przechowywanych w bazie Serwisu.

8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo przesyłania  informacji handlowych dotyczących własnych produktów i usług oraz innych informacji handlowych o charakterze reklamowym i promocyjnym.  Serwis zobowiązuje się do przesyłania informacji handlowych z zachowaniem dobrych obyczajów i przy uwzględnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla użytkowników.

9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usuwania użytkowników  ze swojej bazy bez wcześniejszego ostrzeżenia.

10. Subskrybując newsletter TechnetBlog.pl Użytkownik zgadza się z Zasadami Subskrypcji. Użytkownik może w każej chwili zrezygnować z subskrypcji klikając w odpowiedni odnośnik umieszczony w każdej informacji przesyłanej za pomocą newslettera lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: [email protected].

11. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych Zasad Subskrypcji bez wcześniejszego powiadamiania.

Ostatnie zmiany: 16 kwietnia 2011 r.