Ecofont – zaoszczedz na drukowaniu

Dodany przez admin , sierpień - 31 - 2009

W dobie wszechobecnego kryzysu wszyscy zaczynają liczyć pieniądze i oszczędzać na czym się da. A jeśli już oszczędzać na wszystkim to czemu nie na naszej drukarce atramentowej? Jeśli drukujecie dużo dokumentów to perspektywa zaoszczędzenia 20% atramentu może się okazać szczególnie kusząca.

ecofont

Aby zacząć oszczędzać wystarczy zainstalować open source-ową czcionkę Ecofont. Cały trik polega na tym, że podczas pisania tą czcionką w każdym znaku znajdują się puste fragmenty – „dziury”, dzięki którym zaoszczędzamy atrament. Chociaż tekst jest dziurawy to ciągle możemy go bez problemu odczytać.

W jaki sposób zainstalować Ecofont?

1. Pobieramy czcionkę Ecofont (kliknij tutaj).

2. Instalujemy czcionkę posiłkując się instrukcją dotyczącą naszego systemu:

Instrukcja instalacji dla Windows Vista

1. Otwórz aplet Czcionki, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie klikając polecenie Czcionki.
2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

Jeżeli menu Plik jest niewidoczne, naciśnij klawisz ALT.

3. W oknie dialogowym Dodawanie czcionek w obszarze Dyski kliknij stację dysków  zawierającą czcionkę, którą chcesz zainstalować.
4. W obszarze Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający czcionki, które chcesz dodać.
5. W obszarze Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

Instrukcja instalacji dla Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie %windir%\fonts, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.
  4. W polu Dyski kliknij stację, w której znajduje się dyskietka lub dysk CD-ROM zawierający żądane czcionki. W przypadku instalowania czcionek z dyskietki zazwyczaj używana jest stacja A lub B. Jeżeli czcionki są instalowane z dysku CD, stacja dysków CD-ROM jest zazwyczaj oznaczona literą D. Kliknij dwukrotnie folder zawierający czcionki.
  5. Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć kilka czcionek równocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania poszczególnych czcionek.
  6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Kopiuj czcionki do folderu Czcionki. Czcionki dołączone do systemu Windows są przechowywane w folderze Windows\Fonts.
  7. Kliknij przycisk OK.

UWAGA! Warto zaznaczyć, że jeżeli zechcemy użyć czcionki Ecofont np. w programie Word to należy jej szukać pod nazwą Spranq eco sans.