Ochrona prywatnosci w sieci Bittorent

Dodany przez admin , sierpień - 17 - 2009

Dobra wiadomość dla wszystkich chcących zachować większą anonimowość podczas korzystania z sieci Bittorent. Na rynek dostawców usługi VPN wkroczył nowy gracz oferujący bezpłatną usługę VPN – ItsHidden.com. Projekt został udostępniony internautom w fazie beta, jednak jak zapewniają twórcy ItsHidden, usługa w wariancie podstawowym ma pozostać bezpłatna.

Korzystanie z usługi VPN pozwala ukryć nasz prawdziwy adres IP poprzez posługiwanie się adresami IP dostawcy usługi. Dodatkowo ruch między użytkownikiem a dostawcą jest szyfrowany. Co więcej, twórcy ItsHidden zapewniają, że nie rejestrują i nie archiwizują danych dotyczących aktywności użytkownika w sieci.

Z powyższego opisu z pewnością każdy wysnuje wniosek, że głównym celem tej usługi jest uchronienie użytkowników sieci p2p przed wymiarem sprawiedliwości. W obecnej chwili gdy działania antypirackie są podejmowane na coraz większą skalę, a często prowadzą również do nałożenia na użytkowników sieci wymiany plików ogromnych kar pieniężnych, wszelkie usługi zapewniające anonimowość będą się cieszyć coraz większą popularnością wśród internautów.

Jak skorzystać z usługi VPN w ItsHidden.com?

1. Wchodzimy na stronę usługi w celu założenia nowego konta użytkownika (kliknij tutaj). Po załadowaniu strony wciskamy na przycisk Free!

2. Wypełniamy pola formularza. Kolejno będą to:

Name – imię
Username – nazwa użytkownika
Email – adres e-mail
Password – hasło
Verify password – ponownie hasło

Nie zapomnijmy również zaznaczyć kwadratu I accept the terms and condition. Następnie klikamy przycisk Register. Konto zostało utworzone. Teraz czas na konfigurację systemu.


Konfiguracja systemu Vista

1. Wchodzimy w Menu Start, a następnie klikamy na polecenie Połącz z znajdujące się po prawej stronie menu.

2. Teraz klikamy odnośnik Skonfiguruj połączenie lub sieć znajdujący się na dole wyświetlonego okna.

3. W kolejnym oknie wybieramy pozycję Połącz z miejscem pracy i klikamy przycisk Dalej.

vpn1

4. Wybieramy opcję Użyj mojego połączenia internerowego (VPN).

vpn2

5. Pora na podanie adresu usługi VPN. W pole Adres internetowy wpisujemy vpn.itshidden.com, a w pole nazwa miejsca docelowego ItsHidden. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Klikamy na przycisk Dalej.

vpn3

6. W ostatnim kroku musimy podać Nazwę użytkownika (Usernmae) i hasło (Password) które podaliśmy podczas rejestracji na stronie ItsHidden.com. Ponadto dla naszej wygody możemy zaznaczyć kwadrat przy opcji Zapamiętaj to hasło. Klikamy na Połącz. Gotowe!

Teraz możemy upewnić się, że dostawca usługi VPN ukrywa nasz numer IP. Wchodzimy na stronę lokalizującą nasz adres IP – na przykład tą (kliknij tutaj). W polu Kraj widnieje nazwa Netherlands, natomiast w polu Miasto Amsterdam. To działa! ;)

7. Za każdym razem gdy będziemy chcieli ochronić naszą prywatność przez połączenie z usługą VPN wystarczy wejść w Menu Start i wybrać polecenie Połącz z. W kolejnym oknie z rozwijanej listy przy Pokaż wybieramy pozycję Wszystkie. Teraz z listy dostępnych sieci wybieramy ItsHidden i klikamy na przycisk Połącz. Jeśli połączenie z usługą VPN nie jest nam już potrzebne wystarczy zaznaczyć pozycję ItsHidden i kliknąć przycisk Rozłącz.


Konfiguracja systemu XP

1.Wchodzimy w Menu Start, a następnie w Ustawienia i wybieramy pozycję Połączenia Sieciowe.

2. Wybieramy opcję Utwórz nowe połączenie z lewej strony wyświetlonego okna.

3. Przed nami kreator. W pierwszym oknie naciskamy przycisk Dalej. W kolejnym wybieramy opcję połącz z siecią w miejscu pracy i naciskamy przycisk Dalej.

vpnxp1

4. Wybieramy opcję połączenie wirtualnej sieci prywatnej i naciskamy przycisk Dalej.

vpnxp2

5. Kreator zapyta nas o nazwę. Wpisujemy: ItsHidden Następnie naciskamy przycisk Dalej.

vpnxp3

6. W kolenym oknie jesteśmy proszeni o podanie adresu serwera. Wpisujemy: vpn.itshidden.com

vpnxp4

7. W ostatnim oknie możemy zaznaczyć opcję dodania skrótu do połączenia na pulpicie. Naciskamy na Zakończ.

8. Teraz zostanie wyświetlone okienko Łączenia. Uzupełniamy pola Nazwa użytkownika (Username) i Hasło (Password) zgodnie z danymi które podaliśmy podczas rejestracji konta na itshidden.com. Jeżeli nie chcemy za każdym razem wpisywać tych danych, możemy zaznaczyć kwadrat przy polu Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników. Następnie naciskamy przycisk Połącz. Gotowe! ;)
vpnxp5

Teraz możemy upewnić się, że dostawca usługi VPN ukrywa nasz numer IP. Wchodzimy na stronę lokalizującą nasz adres IP – na przykład tą (kliknij tutaj). W polu Kraj widnieje nazwa Netherlands, natomiast w polu Miasto Amsterdam. To działa! ;)

9. Za każdym razem gdy będziemy chcieli ochronić naszą prywatność przez połączenie z usługą VPN wystarczy wejść w Menu Start, następnie Ustawienia i  wybrać polecenie Połączenia sieciowe. W otwartym oknie należy kliknąć dwukrotnie na połączenie ItsHidden. Jeśli w kreatorze zaznaczyliśmy opcję dodania skrótu na pulpicie, możemy oczywiście skorzystać z tego skrótu. Jeśli nie chcemy już korzystać z sieci VPN wystarczy kliknąć prawy przyciskiem myszy na ikonce połączenia ItsHidden i wybrać polecenie Rozłącz. Możemy również kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę dwóch komputerów znajdującą się przy zegarku w prawym dolnym rogu ekranu i z menu wybrać Wyłącz.

Proste pobieranie plików z sieci torrent

Dodany przez admin , sierpień - 10 - 2009

Bittorent jest obecnie najbardziej popularnym protokołem wymiany plików. Codziennie miliony użytkowników tej sieci transferują między sobą gigabajty danych. Chociaż zna go tak wielu internautów, to ze względu na specyfikę tej sieci, dla wielu przeciętnych użytkowników komputera wymiana plików za pośrednictwem sieci Bittorent ciągle pozostaje czarną magią.

Istnieje jednak sposób na maksymalne uproszczenie obsługi Bittorenta. Dzięki stronie torrent2exe.com możemy przekonwertować plik .torrent do postaci prostego programu .exe, który po uruchomieniu rozpocznie ściąganie pliku z sieci, wyświetlając proste okno ze statusem pobierania – takie jakie znamy choćby z przeglądarki lub menadżera pobierania plików.

Jak przekonwertować plik .torrent do .exe?

1. Wchodzimy na stronę www.torrent2exe.com

2. Wypełniamy pola formularza zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Formularz na stronie torrent2exe.com

Formularz na stronie torrent2exe.com

W pierwszym polu wklejamy adres pliku .torrent. Jeżeli wcześniej pobraliśmy plik .torrent na nasz dysk twardy korzystamy z drugiego pola.

Następnie wybieramy rozmiar wynikowego pliku .exe. Opcja Small size uczyni nasz plik .exe mniejszym, ale po pierwszym uruchomieniu programu ściągnie on z Internetu dodatkowe komponenty niezbędne do jego pracy. Wybór opcji Normal Size uczyni wynikowy plik .exe większym, ale program nie będzie musiał ściągać żadnych dodatkowych komponentów. Wybierz opcję według swojego uznania. Dla ułatwienia podjęcia decyzji dodam, że przy teście opcja Small dała plik wynikowy o wielkości ok. 100 KB natomiast opcja Normal – ok. 600 KB.

Pole Direct URL of the torrent podaje bezpośredni adres do skonwertowanego programu. Opcja bardzo przydatna jeśli chcemy udostępnić nasz plik .exe inny osobom.

3. Klikamy przycisk Start Download. Następnie uruchamiamy pobrany plik.

Tak wygląda stworzony przez nas program w akcji:
torrent2exe2

Po naciśnięci przycisku Close program wyświetla dodatkowe okienko, w którym do wyboru są dwa przyciski:

  • Stop downloading and exit – zatrzymaj pobieranie pliku i zamknij program
  • Minimize to tray and continue downloading – minimalizuje program do ikony przy zegarze i kontynuuje pobieranie pliku

Zaznaczenie kwadratu przy opcji Don’t ask me again, exit always spowoduje, że program nie wyświetli więcej tego okienka i domyślną akcją będzie zamknięcie programu.